Flere privatskoler til Vestfold!

Det tok ikke lange tiden etter at Stoltenbergs andre regjering inntok regjeringskvartalet i 2005 før antallet privatskoler i Norge begynte å gå ned. Dette var skoler som Bondeviks regjering hadde greid å få til, og som fikk statsstøtte slik at elevene ikke skulle behøve å betale skolepenger. Den rødgrønne regjeringen har sørget for at det kun er skoler som tilbyr et religiøst eller pedagogisk alternativ til den offentlige skolen, som skal være gratis for elevene å gå på. Skoler som er interessert i å gi et bedre tilbud til elevene er man ikke interessert i, og her må foreldrene komme med skolepenger.

I forrige uke kom resultatene fra nasjonale prøver ut, og ikke overraskende toppes Vestfold av private skoler. Best på lesing i 8. klasse er Skagerak i Sandefjord, med Steinerskolen på Nøtterøy på 2. plass. Elihu kristne grunnskole i Tønsberg kommer på en god 6. plass, og Granly fra samme kommune kommer et lite stykke etter det igjen.

For de private skolene er det viktig å gjøre det godt på slike prøver, og å ha et godt rykte for å gi god undervisning, da det er selve eksistensgrunnlaget. Om ikke skolene hele tiden gjør det bedre, så kommer ingen til å velge dem. Denne konkurransen som de private skolene blir utsatt for er positivt for elevene, og gir dem best mulig opplæring.

Konkurranse er en positiv ting, og det er også gratisskoleprinsippet. All grunnskoleutdanning i Norge bør være dekket over skatteseddelen. Så lenge skolen er i stand til å gi opplæring i de kravene som statlige myndigheter setter til skolene, så blir det for dumt at regjeringen samtidig skal si at skolen ikke får lov til å eksistere fordi den har samme pedagogiske innhold som den offentlige skolen…

De rødgrønne partiene tar som utgangspunkt at det er galt for private å tjene penger på barns skolegang, men lærerne tjener da penger på dette i dag? Og er det galt å tjene mer penger på å gi barna en bedre opplæring? Fortjener ikke en god lærer høyere lønn, og en dårlig lærer lavere lønn, på samme måte som en god skoleleder eller skoleeier fortjener bedre betalt enn dårlige?

FpU har ingen allergi mot hverken private eller offentlige skoler, men erfaring tilsier at de private tilbyr bedre tjenester, til en billigere pris i de fleste tilfeller. Det er tjenesten som tilbys som er viktig; ikke hvem som tilbyr den. Derfor ønsker vi oss flere private skoler i Vestfold.

Leserinnlegg på trykk i Vestfold-avisene uke 44/45

Lars Åge Kamfjord
Fylkesformann, Vestfold FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized