Hele folket i arbeid, også ungdommen!

Jeg registrer AUFs påstander fremlagt av Vegard E. Stillerud i DT 07.01.11, om at de ikke vil ha utvidede åpningstider fordi ”de vet best”. AUF mener fortsatt at de vet bedre enn butikkeierne, de ansatte og kunder, ved å ville kreve at de butikkansatte skal jobbe på tider som AUF har godkjent, fordi Norges befolkning skal ha det AUF kaller ”kollektiv fritid”. De vil altså fjerne muligheten din til og jobbe på tider av døgnet der du, både kan tjene mer penger og der skoleelever og studenter har tid til å jobbe. FpU ønsker heller å skape flere arbeidsplasser enn og bidra til lovpålagt kollektiv fritid.

Når det gjelder at arbeidere får en uoversiktlig hverdag, kan dette heller føre til en mer fleksibel hverdag, ansatte har også lov til å si nei hvis de blir spurt om og ta ekstravakter.

Mange av de som er ansatt i butikker og på kjøpesentre er skoleelever og studenter. De går gjerne på skole om dagen og vil derfor få store vanskeligheter med og jobbe i AUFs drømmeverden med kortere åpningstider. De har kun muligheter til å jobbe i helger og på kveldene, når AUF nå vil fjerne denne muligheten, ja da vil et allerede stramt studentbudsjett fullstendig rakne for de fleste. Men AUF vil kanskje ikke at folk skal studere eller gå på skole?

Det vil i alle fall FpU, derfor er det på tide at åpningstidsbestemmelsene bør liberaliseres, og i alle fall ikke innskrenkes! Vi har arbeidsmiljøloven og arbeidsavtaler som regulerer arbeidstid. Øker åpningstidene, må derfor flere ansettes.

André Bråthen

Fylkesstyremedlem

Vestfold Fremskrittspartis Ungdom (FpU)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized