3 ungdomskandidater på Nøtterøy

Årsmøtet til Nøtterøy FrP ble i dag avholdt, og også her har ungdommene fått stor tillit. 18 år gamle Henriette Simone Arheim ble valgt til partiets 6. kandidat, mens 19-åringene Tam Chi Dinh og Einar Ausland ble valgt til henholdsvis 9. og 10. kandidat.

I sittende periode har partiet ni representater i kommunestyret, hvorav to var ungdomskandidater ved forrige valg. Disse har valgt å ikke stille til gjenvalg, med bakgrunn i utdanning utenfor fylket, men har jobbet iherdig for FrP og FpU-politikk i den siste perioden.

Vestfold FpU gratulerer de nye ungdomskandidatene, og takker for innsatsen som Anders Maier og Anders Fagereng har gjort for partiet den siste perioden.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized