FpU forsøkt kastet ut fra Thor Heyerdahl VGS

Foto: Østlands-Posten

Politisk nestformann i Vestfold FpU Leif Christian Hunskaar er sjokkert over holdningene blant de ansatte ved Thor Heyerdahl VGS(THVS) i Larvik. Da FpU skulle gjennomføre brusaksjonen på THVS, forsøkte de ansatte ved skolen å nekte FpU i å ha stand.

FpU er i gang med å gjennomføre brusaksjonen som går ut på å snu vedtaket om “Nei til salg av brus på videregående skoler i Vestfold”.

På spørsmål til Hunskaar om hvorfor FpU velger å prioritere denne saken svarte Hunskaar
“For FpU er dette en prinsippsak. Dette handler ikke om hvorvidt ungdom skal drikke mer brus eller ikke, men at ungdom må være frie til å ta valget selv. Sunne matvaner skjer ikke via forbud, men via holdningsskapende arbeid.”

De ansatte ble informert om at FpU ikke kunne nektes politisk aktivitet ved skolen, ville de fortsatt ikke gi oss tillatelse. Vi valgte likevel å gjennomføre aksjonen, ettersom det ikke kreves tillatelse fra skolen til å gjennomføre politisk aktivitet.

Da studieleder André Bråthen i Vestfold FpU tok frem en kasse med Coca Cola, og startet utdeling av dette, ble det nok for en ansatt i elevtjenesten ved skolen.  Bernhard Grøtan i elevtjenesten var meget misfornøyd med aksjonen og kalte det for “politisk prostitusjon”, han fornektet også ovenfor Østlandsposten at FpU ble bedt om å forlate skolen, men innrømmer at han muligens var “litt streng i kroppsspråket”.

Alt i alt var aksjonen tross skolens motarbeidelse meget vellykket, FpU hadde over 100 personer innom standen iløpet av de rundt 20 minuttene vi var tilstede.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized