Thorium er løsningen

AP vil ikke ha atomkraft, fordi man frykter konsekvensene. SV vil ikke ha vanlige kraftverk som vann-, kull- og gasskraftverk fordi de har negative effekter på utslipp og økosystemer. Mens folk flest klager over strømmangel og som følge av det; strømregninga. Det virker som man er i et umulig dilemma, men FpU vet at det finnes løsninger som både er trygge, miljørene og produserer enorme mengder energi.

Thoriumkraft og hydrogen-/fusjonkraftverk er begge nye former for atomkraft som er mye snillere mot miljø og har mindre risiko. Faktisk har fusjonkraftverk en utømmelig kilde av «drivstoff»: Spaltet vann! I tillegg er utslippet bare helium. Den dagen hydrogen-/fusjonkraftverk-teknologien er god nok til å utvinne energi, er den dagen alle verdens energi- og miljøproblemer blir løst. Men problemet ligger også der, teknologien ligger mange generasjoner frem i tid.

Derimot er en satsing på Thoriumkraft noe som vil gi resultater på langt kortere sikt. Norge har noen av verdens største naturlige forekomster av Thorium. Thoriumkraftverk skaper mye mindre farlig avfall enn tradisjonell atomkraft. Reaktorkjernen i et slikt kraftverk kan ikke nedsmeltes som vi nå ser med reaktorer i Japan. Flere internasjonale forskningsmiljøer mener Thoriumkraftverk er neste generasjons miljøvennlige kraftkilde.

FpU mener Norge må i fremtiden finne alternativer til oljeindustrien, og at Thorium er svaret. Om man satser på Thoriumkraft nå, er teknologien klar før olja tar slutt. Da vil Norge både være en foregangsnasjon for renere energi, samt at man sikrer at Norge fortsatt er en ledende energinasjon i Europa.

Leserinnlegg i de fleste Vestfoldaviser av styremedlem Martin Hem Høven

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized