God Eldreomsorg = populisme?

Fremskrittspartiet blir ofte beskyldt med det negative begrepet populistisk. Dette er jeg overhodet ikke enig i. Vi blir beskyldt for å gi og føre en politikk som kun ønsker å gi folk det de vil ha. Da må jeg nesten spørre; Er det ikke det som er meningen? For det er vel slik at staten er for folket, og ikke folket for staten?

En av mine og Fremskrittspartiets hjertesaker er eldreomsorg. De som da kaller oss populistiske (som her brukes negativt) må jo da også mene at det er negativt med en verdig eldreomsorg slik Fremskrittspartiet ønsker. Dette mener jeg er lite respekt for de eldre. Det skulle da bare mangle at de som har vært med å bygge dette landet skal kunne få en verdig behandling i sine eldre dager. Kunne ha enkeltrom som FrP-styrte kommuner er best på, kunne velge hvem som skal behandle dem, selv velge når de skal spise og legges. Og ikke minst, i det hele tatt kunne få en plass på pleiehjem.

Jeg ønsker at det skal være den samme selvfølgen at de eldre skal få plass på et pleie- og eldrehjem som en seksåring skal få plass i førsteklasse på barneskolen. Ingen sier nei til seksåringen, og ingen bør si nei til de eldre.

Ungdomskandidat og lokallagsformann i Sandefjord FpU,
Christer N. Thorsen

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized