Det handler om prioriteringer

Styre- og varamedlem i Sandefjord og Vestfold FpU, Martin Hem Høven kom nylig med et leserinnlegg om kommunevalget.

Kommunevalget er foran våre føtter, og 12. september er det valgdag. Problemet vi har med kommunevalgene er dårlig valgdeltakelse. Folk interesserer seg ikke for det, og det er vel ikke like prestisjefullt som stortingsvalget. Men kommunevalg er viktig, det handler om hvordan du ønsker at kommunen skal prioritere bruk av felles midler.

Regjeringen har stor makt over kommunene med sine lover og reguleringer. Det er likevel stor forskjell mellom røde og blå kommuner selv om regjeringens føringer begrenser handlefriheten.

Det handler om prioriteringer og effektiv bruk av midler. Hvorfor leverer ikke røde kommuner flere tjenester når det gjennomsnittlige avgift og skattenivået er høyere? Fremskrittspartiet ønsker å redusere omfang av reguleringer og administrasjon, og isteden prioriterer saker som gir folk velferd.

For administrasjon er ikke velferd. Velferd er trygghet for dine livsviktige tjenester. FrP er garantist for at pengene brukes på en mest mulig effektiv måte og går først og fremst til der den trengs mest; helse, eldreomsorg, politi, samt å ta i et tak for etterslepet på infrastruktur og offentlig byggemasse som kommer til å bli en enorm utgift for samfunnet.

Fremskrittspartiet ønsker en kommune som prioriterer pengene dine på en fornuftig måte på de viktige sakene. Der det legges til rette for nærings- og privat utbygging, og som ikke godtar eiendomsskatt eller bompengefinansiering. Ha et godt kommunevalg, stem FrP!

Leserinnlegget sto også skrevet i blant annet Sandefjords Blad:

http://www.sb.no/nyheter/meninger/handler-om-prioriteringer-1.6350538

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized