Horten inn i en ny æra

Horten FrPs ungdomskandidater har hatt leserinnlegg i Gjengangeren. Innlegget kan leses her:

Horten inn i en ny æra

For det første ønsker vi som ungdomskandidater for Horten FrP å vise vår dypeste medfølelse for ofrene og pårørende ved terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet. Vi har alle vært AUFère i denne tunge tiden, og stått sammen med våre politiske motstandere. Men nå er det vår demokratiske plikt å se fremover. Nasjonen Norge har etter 22. juli vist seg eksemplarisk for en hel verden ved å svare terroristen med mer fred, omsorg og enda mer demokrati. Valget nærmer seg, og vi står klare.

Vi mener at det er på tide at vi som politikere virkelig innser det faktum at vår kommune er i Robek-registeret, og at vi i følge Kommunal Rapport per dags dato er Norges fattigste kommune. Vi kan ikke lenger sitte og se på at denne utviklingen fortsetter i den retningen den hittil har gjort. Kommunen er nødt til å finne løsninger som gir et godt tjenestetilbud til Hortens innbyggere, og som samtidig sørger for en positiv økonomisk vekst. Vi som FrP`ere skal kjempe for at kommunens barn og unge får den gode utdanningen de fortjener, for at Horten kommune skal være en JA-kommune og ikke minst skal vi kjempe for at kommunens pleietrengende skal få den omsorgen de har krav på, også i fremtiden.

Vi har troen på at med Fremskrittspartiets politikk i spissen, sammen med et tverrpolitisk samarbeid skal løse kommunens økonomiske krise samt gi et fullverdig tjenestetilbud til våre innbyggere. FrP har en alternativ politikk som på sikt vil løse kommunens økonomiske situasjon. Vi tør å tenke nytt, vi tør å si at Hortens byråkrati må reduseres, og ikke minst tør vi å inkludere private aktører.

Derfor ber vi deg om å velge vår alternative politikk, slik at vi i fellesskap kan løse kommunens problemer!

Stem Fremskrittspartiet.

Godt valg!

Victoria L. Røsland
4. kandidat for Horten FrP


Bjørn-Kristian Svendsrud
7. kandidat for Horten FrP

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized