Læring på eget nivå

I et leserinnlegg skriver ungdomskandidat til fylkestinget for Vestfold FrP, Leif Christian Hunskaar, om nivåinndelt undervisning.

Fremtiden krever utdanning, men i dag utdanner vi ikke for fremtiden, vi utdanner for gjennomsnittet. Alle elever i den norske skolen må gjennom det samme undervisningsopplegget.

Dagens skole går ut på at alle elever er like og derfor lærer alle elever likt. Utdanningen er lagt opp til at alle skal lære ut i fra et gjennomsnittsnivå, selv om eleven ligger på et lavere eller høyere nivå. Elevene går på skolen for å lære, men skolen vil ikke lære dem.

Mange av elevene som ligger utenfor gjennomsnittsnivået opplever en skolehverdag uten mening. Det er forståelig at elever blir lei skolen når de ikke opplever mestring, eller at elever blir demotiverte når sulten etter kunnskap ikke blir mettet.

I alle år har vi akseptert en skole, der kun interessene til gjennomsnittseleven blir ivaretatt. Slik trenger det ikke å være. Ved å innføre nivåinndelt undervisning vil elevene få lære etter eget nivå og tempo. På denne måten vil skoledagen fylles med mening, noe som vil bidra til mestring.

FrP mener alle er unike. Det ikke finnes én undervisningsform som passer alle, derfor vil vi jobbe for mer nivådelt undervisning. Når ungdom sulter etter kunnskap, skal vi ikke la dem sulte.

Leif Christian Hunskaar

Ungdomskandidat til fylkestinget

Vestfold FrP

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized