Fylkesårsmøte i Vestfold FpU

Kjære medlem Vi har gleden av å invitere deg til årsmøte i fylkeslaget. Dette er lagets øverste myndighet, og har som hovedoppgave å godkjenne årsregnskapet, vedta nytt budsjett og å velge et nytt fylkesstyre, samt å diskutere den politiske kursen for fylkeslaget. Dette er en perfekt måte å møte andre FpU-medlemmer på og kan gi…