Diskriminering av unge menn

Politisk nestformann i Sandefjord FpU, og 1. varamedlem i Vestfold FpU, Atle-Andrè Gundersen var en av mange yngre mannlige sjåfører som var svært misfornøyd med forslag til Susanne Bratli (Ap) om bl.a. forbud mot å kjøre i mørket for unge menn. Dette gir han uttrykk for i et leserbrev til Sandefjord blad for en tid tilbake. Les leserinnlegget her:

Unge menn med førerkort er i dag en fare for samfunnet hvis vi skal tyde Arbeiderpartiets Susanne Bratli rett.
Vedkommende vil innføre alkohollås, fartssperre, forbud om å ha passasjerer i bilen, og mot å kjøre etter det har blitt mørkt.

Så hvordan vil dette utfolde seg i det moderne likestillingssamfunnet? Vi unge menn vil bli stemplet som potensielle fyllekjørere, voldtektsmenn, drapsmenn og ikke minst råkjørere. Kun fordi et fåtall av oss har gjort noe galt.

Det vil da si at jeg som starter på jobb klokken 7 om morgenen ikke får lov til å kjøre til jobb. Det vil også si at jeg ikke kan kjøre til treningssenteret og trene etter det har blitt mørkt.

Eventuelle møter kan jeg bare glemme, fordi Bratli mener at alle unge menn er en potensiell fare for trafikken.
Og et eksempel jeg liker veldig godt, er at jeg ikke kan kjøre broren min på legevakta hvis det skulle være nødvendig.
Er det slikt vi vil ha det i vårt samfunn?

I følge Bratli står unge mannlige sjåfører i dag for hver femte dødsulykke i trafikken, men så kan én spørre seg om hvem som står for de resterende 80%?
Jeg personlig stiller meg nokså kritisk til Bratli ettersom hun rører med fakta og ikke kan henvise til konkrete instanser og navn.
Hun sier på Arbeiderpartiets nettside at ungdom er involvert i 25% av trafikkulykkene, mens hun i VG, DB og NRK2 sier at det er 30%. (Merk at hun skriver “ungdom”, og ikke mannlig ungdom)

Bratli tilsto at personer over 50 år står for flesteparten av fyllekjøring her til lands. Skal vi da pålegge alle over 50 år å ha promilletest i bilen?
Dette blir for dumt. Det er bevist at i Sverige er unge menn involvert i 30% færre ulykker enn samme gruppe i Norge.

De har et bedre veinett og en nyere bilpark. Til og med NAF støtter dette. Så når skal vi lære?

Jeg vil også nevne at jeg er kraftig imponert over at Bratli motsier NAFs talskvinne under en sending på NRK2. Dette viser atter en gang at visse politikere totalt ignorerer de som har erfaring på området.
Til slutt vil jeg nevne at vi aldri kan fjerne ulykkene helt fra norske veier, men det er umoralsk å slå ned på en hel gruppe på grunn av et fåtall av personer. Gi heller denne gruppen mulighet for mer trening og tryggere biler til én lavere pris.

Atle-André Gundersen
Politisk nestformann
Sandefjord FpU

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized