Lyntoget bør ikke stoppe i Vestfold

Politisk nestformann i Vestfold FpU, André Bråthen går i et leserinnlegg i Vestfoldavisene til kraftig angrep på lyntogdrømmene. –Lyntog er lite annet enn en utopisk drøm, skriver han. Les leserinnlegget under!

Politisk nestformann i Vestfold FpU, André Bråthen, er oppgitt over lyntogsatsingen.

Lyntoget bør ikke stoppe noe sted, fordi det ikke bør bygges. Lyntog er lite annet enn en utopisk drøm, en forferdelig dyr drøm, kanskje også en sovepute for samferdselspolitikere.

Det er et paradoks at forslag om å bruke penger på vei er forferdelig, vil skape høyere renter, inflasjon og ødelegge hele den norske økonomien. Likevel mener seks av sju partier på stortinget at det er helt greit å bruke 500 milliarder kroner lyntog. Prislappen på lyntogutbyggingen tilsvarer kostnaden ved å bygge 250 000 nye sykehjemsplasser. Eller kostnaden ved å bygge over 3000 km. med splitter ny firefelts motorvei. Til sammenlikning er strekningen med vei fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord kun ca. 2500 km.

Dette viser hvor mye penger et lyntog koster, det koster altså halvparten av det norske statsbudsjettet, det dobbelte av det vi hvert år betaler i moms. Her snakker vi kun om prisen på utbygging, i tillegg kommer prisen på drift. Det spekuleres i at billettprisen på lyntoget kan komme til å bli helt opp mot 6 000 kr. fra Oslo til Trondheim. Hvor mange har råd til å ta lyntoget da?

Jeg håper de andre partiene på stortinget våkner opp fra den utopiske lyntogdrømmen og kommer tilbake til virkeligheten. Dersom man hadde tatt enda flere grep og bevilget enda flere jernbanekroner kunne man tatt igjen vedlikeholdsetterslepet og fått mange flere dobbeltspor på dagens norske jernbane. Da vil norske tog kunne gå mer presist, og togreisene vil kunne bli både mer behaglige og vesentlig kortere.

André Bråthen

Politisk nestformann

Vestfold Fremskrittspartis Ungdom (FpU)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized