Vil ha valgfri nynorsk i Vestfoldsskolen

Vestfold FpU fremmet et resolusjonsforslag om valgfritt sidemål for Vestfold FrPs årsmøte forrige helg. Resolusjonen gikk ut på at det skulle fremmes et forslag om et prøveprosjekt, der man innfører valgfri nynorsk på de videregående skolene i Vestfold. Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Politisk nestformann i Vestfold FpU, André Bråthen, mener det holder at Vestfoldelevene skal lære bokmål. –Det er på tide å rydde opp i norskfaget når hver femte elev går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig, sier han.

Bråthen peker også på at få elever vil få bruk for nynorsken i fremtiden. –I all hovedsak er det kun noen offentlige stillinger som stiller krav til nynorskkompetanse. Videre sier han også at dersom man tror man vil trenge nynorsk i fremtiden, kan man velge det som valgfag.

Per i dag er det elever på de studieforbredene linjene, studiespesialisering, idrett, musikk, dans og drama og påbygg som har opplæring i nynorsk på videregående. –En idrettselev som vil bli personlig trener kommer neppe til å bruke nynorsk, med mindre man oppretter Statens treningsmonopol AS, spøker Bråthen.

Se resolusjonen her

Vestfold FpU fremmet i tillegg resolusjon for å få elever med i ansettelsesprosessen når man ansetter nye lærere. Også denne ble enstemmig vedtatt. Bråthen sier dette for eksempel vil dreie seg om prøvetimer for elever som en del av ansettelsesprosessen. –Man har også hatt gode erfaringer med dette fra andre steder, slik som Bø Videregående skole, avslutter Bråthen.

Les resolusjonen her

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized