Resolusjon, klarere samlivspolitikk!

Vestfold FpUs Bjørn-Kristian Svendsrud har skrevet et resolusjonsforslag til FpUs landsmøte. I resolusjonen bes det om en klarere samlivspolitikk fra FrPs side. -Jeg håper landsmøtet kan slutte seg til resolusjonen, sier Svendsrud.

Bjørn-Kristian Svendsrud har laget en resolusjon som fremmes på landsmøtet til FpU neste helg.

Klarere samlivspolitikk

Det er ingen hemmelighet at Fremskrittspartiet ønsker å inngå regjeringssamarbeid etter Stortingsvalget i 2013. I den forbindelse er det viktig for Fremskrittspartiets Ungdom at Fremskrittspartiet får en klar og tydelig samlivspolitikk.

Vi vet av Fremskrittspartiets ideologi, liberalismen, at alle mennesker skal kunne innrette sitt eget liv som individer, uten statlig innblanding.

I den forbindelse ønsker landsmøtet at Fremskrittspartiets ungdom skal jobbe aktivt, effektivt og målrettet for at det i Fremskrittspartiets prinsipprogram fremgår at partiet er tilhenger av Felles ekteskapslov. Dette innebærer at partiet skal være tilhenger av at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg. I tillegg er partiet tilhenger av retten til assistert befruktning for lesbiske, og retten til å adoptere for både homofile og lesbiske.

FpUs landsmøte ber Sentralstyret om å jobbe aktivt inn mot Fremskrittspartiets landsmøte for en innarbeidet politikk innen ekteskap, barneadopsjon og assistert befruktning for å sikre rettighetene for homofile og lesbiske på lik linje med heterofile.

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at ingen har en genuin rett til å adoptere, men at alle skal ha lik rett til å bli vurdert som adoptivforeldre.

Resolusjonen ble ikke vedtatt, da dette allerede var gjeldende politikk for FpU.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized