Kulturkortet = trygg økonomisk styring?

Politisk nestformann i Vestfold FpU, André Bråthen svarte denne uken på et leserinnlegg om kulturkortet. -Dessverre virker det som om kultur er viktigere enn kunnskap for de andre partiene og AUF, skriver Bråthen. Les innlegget under.

AUFs Tony Christensen skriver i Vestfoldavisene om kulturkortet og ønsker dette innført i Vestfold. Vestfold Arbeiderparti (AP) hadde nylig sitt fylkesårsmøte, blant slagordene var ”trygg økonomisk styring”. Mitt spørsmål blir da om budskapet om ”trygg økonomisk styring” og innføring av kulturkort henger sammen?

Det er ingen hemmelighet at fylkeskommunen sliter med høy gjeld. Dette gjenspeiles også i fylkeskommunens budsjetter ved at tilbudet i den videregående skolen er redusert. Nå vil altså AUF i Vestfold ha kulturkort, erfaringer fra andre fylker viser at prislappen på dette fort både kan bli to og tre millioner kroner, skal AUF ta disse pengene fra et allerede stramt skolebudsjett?

FrP har fremmet forslag om å ta 4,5 millioner kr. fra kultur og gi dette til skolene. Dessverre virker det som om kultur er viktigere enn kunnskap for de andre partiene og AUF. For FrP er ungdommens fremtid viktigst. Det er derfor vi prioriterer skole fremfor kultur.

For Sande VGS kunne FrPs 4,5 millioner kr. ha utgjort i overkant av 200 000 kr. Disse pengene kunne for eksempel ha blitt brukt til å opprette egen forskerlinje, bygge nytt skolekjøkken eller å sette ut sju nye vannautomater på skolen. En forskerlinje ville skapt fremtiden, det ville ikke kulturkortet gjort.

Skal vi overføre dette til privatøkonomien ville Arbeiderpartiet betalt for naboens kinobillett, og betalt for naboens folkehelse. Dette gjør at Arbeiderpartiets sparekonto går tom, og det blir mindre penger til skole. FrP derimot vil heller at naboen betaler for sin egen folkehelse og sin egen kinobillett, dermed tømmer vi ikke sparekontoen og vi får mer penger til skole.

FrP-økonomien viser seg som det trygge, gode og økonomiske alternativet som tør å prioritere det viktigste foran det nest viktigste. Mens AUF vil ha mer penger til kultur, vil FrP ha mer penger til skole. Synes du en god skole er viktigere enn halv pris på kinobilletten, bør du absolutt velge FrP ved neste valg. Kultur er hyggelig, men skole er viktigst!

André Bråthen

Politisk nestformann

Vestfold Fremskrittspartis Ungdom (FpU)

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized