Samlet fylkesting sa ja til brus!

Et samlet fylkesting med Vestfold FpUs formann, Leif Christian Hunskaar, i spissen sa tidligere i dag ja til et forslag som gjør at alle videregående skoler nå selv kan få velge om de vil selge brus eller ikke på skolen. -Dette er en stor dag for FpU, sier Hunskaar.

Underveis i dagens fylkesting ble det klart at ordlyden som ble vedtatt for seks år siden ikke var et forbud, men at dette vedtaket førte til overtolkning av administrasjonen og skoleledelsene. -FpUs innbyggerinitiativ førte til at en fatal tolkningsfeil ble oppdaget, forklarer Hunskaar oppklarende.

-Det nytter

Hunskaar er stolt over at Vestfold FpU er de første som har fremmet et innbyggerinitiativ på lang lang tid. Fylkesordføreren kunne ikke huske sist fylkestinget behandlet et innbyggerinitiativ. -Dette viser at retten til innbyggerinitiativ som er en fundamental rett i et velfungerende demokrati, ikke er nok brukt, jeg håper dette fører til flere innbyggerinitiativ i fremtiden, sier Hunskaar engasjert.

Hunskaar benytter også anledningen til å takke alle som skrev under på innbyggerinitiativet for støtten. -Dagens vedtak er et eksempel på at det nytter å engasjere seg, det hjelper faktisk og vi får til endringer, sier Hunskaar stolt og ydmykt.

Liberalisering

Selv om vedtaket fra 2006 ble opprettholdt, vil det bli store endringer i forståelsen av vedtaket. Dette medfører blant annet at brussalg ikke lenger vil være forbudt for skolene. Altså vil man tolke regelverket mye mer liberalt enn tidligere gjort. Dette er nestformann André Bråthen godt fornøyd med. -Dette er et lite steg for FpU, men et stort steg for fylkeskommunen på veien mot et mer liberalt Vestfold, sier Bråthen avslutningsvis.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized