Ikke bare flaskepant som er viktig for miljøet

Sande og Svelvik AUF foreslo nylig å øke panten på flasker. Sande og Svelvik FpU svarer med å foreslå økning i vrakpanten på biler og fjerne engangsavgiften på nye biler. -Hadde vår politikk vært gjeldende ville vi fått mindre CO2-utslipp og mindre lokale utslipp, skriver formann Edvard Cook Tansøy.

Mandag 23. Juli hadde Mohammed Wahib (AUF) et leserinnlegg i Tønsbergs Blad hvor han argumenterte for økning av panten på tomflasker for å ta vare på miljøet.At AUF er opptatt av miljøet er intet nytt, men derimot er det både nytt og bra at de fremmer et tiltak som ikke straffer folk. Det kan virke som om AUF også har forstått at gulrot fungerer vel så bra som pisk i miljøpolitikken.

Vi i Sande og Svelvik FpU ønsker også å ta vare på miljøet. Vi foreslår derfor at vi øker vrakpanten på bil fra 2 000 kr.til 10 000 kr. Vi ønsker å øke vrakpanten, fordi den vil få folk til å levere inn sine gamle vrak slik at de kjøper nye, mer miljøvennlige og mer driftssikre biler.

Økning av vrakpanten vil føre til at bilparken fornyes, sikkerheten bedres og utslippene reduseres. I noen land har vrakpanten vært helt oppe i 20 000 kr. under forutsetning at man kjøper en ny bil som erstatning.

Problemet i dag er at det er alt for mange gamle biler på veien som bruker enormt med drivstoff og slipper ut mye klimagasser, samtidig som de er langt mindre trafikksikre enn nye, moderne biler. Tall fra Statistisk Sentralbyrå i 2010 viste at vi i Norge hadde Europas nest eldste bilpark. Dette virker veldig rart når vi samtidig vet at Norge er blant verdens rikeste land, dermed er det merkelig at folk ikke har råd til å kjøpe seg nyere biler.

Nettopp for at folk skal få råd til å kjøpe nyere biler ønsker FpU å fjerne engangsavgiften, slik at de nye og trafikksikre bilene blir betydelig billigere. Et eksempel er en Volkswagen Passat 2,0 som i dag har en prislapp på 353 000 kr. Med FpUs politikk ville denne bilen blitt 115 000 kr. billigere, inkludert den økte vrakpanten.

Hadde vår politikk vært gjeldende ville vi fått mindre CO2-utslipp og mindre lokale utslipp som skaper pusteproblemer og forurensning i byene, nye og miljøvennlige biler ville blitt allemannseie!

Edvard Cook Tansøy

Formann

Sande og Svelvik FpU

Innlegget kan også leses på Tønsbergs Blads nettsider.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized