Nytt styre i Sande og Svelvik FpU

Mandag 17. september avholdt Sande og Svelvik FpU sitt årsmøte og valgte nytt styre. Svelvikingen Edvard Cook Tansøy (18) ble gjenvalgt som formann og fikk med seg Sandeguttene Jørgen B. Elstad (16) og Kristoffer Weimoth (17) som nestformenn.

Kristoffer Weimoth er glad over å bli valgt, men har stor respekt for oppgaven som møter han i vervet som politisk nestformann og medlemsansvarlig.

Dette var helt i tråd med valgkomitéens innstilling, leder i valgkomitéen Daniel Aas er godt fornøyd med at innstillingen ble fulgt. Alle kandidatene hadde på forhånd gått gjennom lange og tøffe intervjurunder og innstillingen ble sendt ut på høring blant medlemmene. -Etter høringer og intervjuer var det liten tvil om vår innstilling til styre, og det ser ut til at årsmøtet var enig med oss, sier Aas godt fornøyd.

Den gjenvalgte formann Tansøy er veldig fornøyd med sitt nye styre og håper de kan fortsette det gode arbeidet som har blitt lagt ned i perioden som har gått. –Vi må stå på og sørge for at vi blir enda mer synlige i lokalmiljøet enn vi har vært i inneværende periode. Særlig frem mot stortingsvalget i 2013, slår Tansøy entusiastisk fast.

Nyvalgt organisatorisk nestformann og kasserer Jørgen B. Elstad gleder seg til å ta fatt på de nye oppgavene og ser frem til et år med masse aktivitet. –Dette blir et kjempespennende år og jeg ser frem til å samarbeide med det nye styret.

Weimoth nevnte blant annet i sin prestasjonstale at han har brukt mye tid på å sette seg inn i FpUs manifest og lese om politikk.-Dette har gjort at jeg gleder meg til å kjempe for denne politikken, forteller Weimoth Engasjert.

Mens avtroppende kasserer Daniel Aas (t.h.) er mest opptatt av å smile til kameraet, virker det som påtroppende kasserer, Jørgen B. Elstad tenker over det viktige og ærefulle oppdraget med å styre Sande og Svelvik FpUs finanser under overrekkelsen av bankbrikken.

Avtroppende organisatorisk nestformann og kasserer, Daniel Aas ønsker sin etterfølger Jørgen B. Elstad, lykke til. -Jeg er overbevist om at lokallaget kommer til å bli godt drevet i tiden fremover. Jeg ønsker å spesielt å ønske min nye etterfølger lykke til med arbeidsoppgavene, sier Aas med en tåre i øyekroken.

Kontaktinfo til det nye styret kan du finne her

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized