FrP sørger for lærerevaluering i Horten!

1. vara til kommunestyret for Horten FrP og vara til fylkesstyret i Vestfold FpU, Bjørn-Kristian Svendsrud har fremmet forslag i Horten kommunestyre for at elever i Horten kommune skal evaluere sin egen undervisning og lærerne sine. .Viktig FrP-politikk i praksis, sier Svendsrud.

Her kan du lese artikkelen skrevet av journalist Guri Larsen.

Hentet fra Gjengangerens papirutgave 07.10.12:

– Dette handler ikke om å sparke lærere, men å kartlegge hvordan det står til med undervisningen i kommunens skoler. Vi ønsker å innføre en ordning som den elever i videregående skole benytter i dag. Verktøyet «Respons» evaluerer undervisningens kvalitet og lærerens engasjement. Når elevene har gitt karakter fra èn til seks, blir resultatene tatt opp i klassen med læreren, for å diskutere forbedringstiltak. Frp har tiltro til at også elever i niende klassetrinn kan evaluere på denne måten.

BJØRN-KRISTIAN SVENDSRUD sier dette. Forslaget fra Frp er allerede lansert i kommunestyret, og besluttet oversendt kommunens skolebyråkrater. I Frp- forslaget heter det at:

«Kommunestyret ber administrasjonen implementere en prøveordning med undervis- ningsevaluering i grunnskolen i Horten kommune med frist til skolestart 2013 inn i neste kvali- tetsmelding for grunnskolen.»

Svendsrud hevder forslaget er nyttig og fornuftig av flere årsaker:

– Vi har altfor lite grunnlag for å vite om opplæringen i grunnskolen i Horten er god nok. Jeg sier ikke at den er dårlig, men problemet er at vi vet ikke om den er verken god eller dårlig.

FRP-POLITIKEREN FORTSETTER:

– Som kommunepolitikere er vi arbeidsgivere, men også ansvarlige for å sikre elevers rett til god undervisning i grunnskolen. Ulike undersøkelser nasjonalt og internasjonalt viser at resultatene i norske skoler er altfor dårlige. Og vi har et problem med at elever dropper ut av skolen. Da bør vi evaluere undervisningen på et tidlig tidspunkt for å forebygge.

Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP) er svært godt fornøyd med at kommunestyret i Horten vedtok å oversende forslaget hans til administrasjonen.

Bjørn-Kristian Svendsrud mener dessuten at Horten kommunes ressursbruk i skolen kan bli mer effektiv gjennom elevenes undervisningsevaluering. Fordi evalueringen kan avdekke lære- res behov for etter- og videreutdanning, for eksempel.

– SAMTIDIG VIL JEG få presisere at sammen med Høyre, Venstre og KrF er vi allerede i gang med å styrke skolebudsjettet i Horten. Dette gjør vi i flere år framover.

Frp mener man stadig får bre- dere støtte for ønsket om at lærere skal evalueres av elever. Svendsrud sier han registrerer at Høyre nasjonalt har saken på sitt program og at Ap vurderer det samme.

Han regner derimot med at forslaget vil få kritikk fra grunnskolelærere, forteller han.

– HVA SIER DU TIL lokale lærere som er skeptiske til å bli evaluert av sine elever, Svendsrud? – Til lærerne vil jeg si at gjør du en god jobb så har du ingenting å frykte. Gjør du en dårlig jobb, bør du være redd, og med rette. Men husk at i privat sektor er ansatte vant til å hele tida få sin innsats evaluert.

HORTEN KOMMUNE har ingen romslig økonomi. Har vi penger til å gjennomføre undervisningsevaluering?

– IT-seksjonen i rådhuset bør kunne sette opp undersøkelsen elektronisk. Dette vil ikke koste noe.

Frp er spent på hvilket arbeid kommunens skolebyråkrater nå gjør med det oversendte forsla- get om undervisningsevaluering. Partiet har godt håp om at en prøveordning blir realitet. Og hvis denne er vellykket, ønsker man å utvide ordningen til også å gjelde andre klassetrinn – inkludert barneskolen.

Undervisningsevaluering må utføres forskjellig fra klassetrinn til klassetrinn – det ser Frp som selvsagt. Men formålet skal likevel være det samme, nemlig kartlegging av hvordan det står til med undervisningen i Horten kommune.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized