Kunsten å sløse: et rødgrønt kunstverk

Jørgen Elstad fra Sande og Svelvik FpU hadde tidligere i høst et leserinnlegg på trykk om kunst- og kulturstipender. Les innlegget her:

Søndag 7. oktober mottok den samiske sangeren Mari Boine beskjeden om at hun får statsstipend på 416 000 kroner. Dette vil hun motta hvert år frem til hun blir 67 år og pensjonist. Statsstipend er en støtte til uavhengig fri virksomhet for kultur, samfunn og vitenskap. Pr. i dag er det 33 personer som mottar statsstipend. Dette mener vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) er 33 for mye.

Vi er sterkt imot denne ordningen, nettopp fordi det disse personene foretar seg er i realiteten unyttig for det norske samfunnet. Det er strenge krav for å bli statsstipendiat, men når stipendet er mottatt trenger de ikke yte og produsere kultur lenger.
Trenger den norske stat å støtte kunstnere og sangere? Har vi ikke bedre ting å bruke pengene på?

For eksempel er det store kontraster mellom å være kunstner og student, det er svært vanskelig å være student med tanke på økonomi i dag. Grunnstipendet inklusiv lån studentene får i dag er på 46 250 kr, som er basis støtte. 18 500 kr kan bli omgjort til stipend om man består fagene. Mens regjeringen velger å gi hundretusenvis av kroner i støtte til folkesangere og kunstnere, mener FpU det er mer fornuftig å sørge for 11 måneders studiestøtte slik at norske studenter kan fokusere mer på utdanningen, fremfor å bekymre seg om å skaffe brød på bordet til i morgen. Det er studentene som burde ha fått større goder av stipendordninger, det er de som er fremtiden. Ikke kunstnere og sangere!

Jørgen B. Elstad
2. Nestformann i Sande og Svelvik FpU.

Foto: MarianneB

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.

CategoriesUncategorized